การรับประกันสินค้า (Warranty)

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

นโยบายหลัก

1.การรับประกันสินค้าของร้าน ArcheryThai นั้น จะเป็นการรับประกันการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากใช้งานผิดประเภทหรือผิดวิธี เช่นการยิงโดยไม่ใส่ลูกธนูหรือการยิงสายเปล่า และความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงอุปกรณ์

2. ขอความกรุณาคุณลูกค้า ตรวจสอบสินค้าว่าอยู่ในสภาพใหม่ปรกติและใช้งานได้ ก่อนการชำระเงิน หรือในกรณีที่ซื้อสินค้าทางไปรษณีย์ โปรดตรวจสินค้าทันทีหลังจากที่ได้รับ

3. ขอความกรุณาคุณลูกค้าเก็บใบเสร็จและใบรับประกันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยืนยันว่าท่านได้ซื้อจากทางร้าน ArcheryThai หากไม่มีหลักฐานจะทำให้ท่านเคลมได้ช้าหรืออาจจะเคลมไม่ได้

4. การรับประกันนั้นจะจำกัดอยู่แค่การใช้งานของผู้ซื้อคนแรกเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนเจ้าของการรับประกันจะสิ้นสุดลง

 

ระยะเวลาการรับประกันของแต่ละผลิตภัณฑ์

Hoyt

สำหรับธนู compound
riser และ limb ทุกรุ่น จะรับประกันสำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต ตลอดอายุการใช้งาน

สำหรับธนู recurve
riser ทุกรุ่น จะรับประกันสำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต ตลอดอายุการใช้งาน
limb ทุกรุ่น จะรับประกันสำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต เป็นเวลา 1 ปี

 

Win&Win

riser และ limb ทุกรุ่นของ Win&Win จะรับประกันสำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต เป็นเวลา 1 ปี 

 

SF

riser และ limb ทุกรุ่นของ SF จะรับประกันสำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต เป็นเวลา 1 ปี 

 

Cartel

riser และ limb ทุกรุ่นของ Cartel จะรับประกันสำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต เป็นเวลา 1 ปี 

 

Bear

 

สำหรับธนู compound 
riser และ cam ทุกรุ่น จะรับประกันสำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต ตลอดอายุการใช้งาน
limb ทุกรุ่น จะรับประกันสำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต เป็นเวลา 5 ปี

 

สำหรับธนู Traditional
ทุกรุ่น จะรับประกันสำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต เป็นเวลา 1 ปี

สำหรับธนูโพลีเมอร์ (Firebird/Titan)
จะรับประกันสำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต เป็นเวลา 90 วัน

 

Bowtech/Diamond

สำหรับธนู compound 
riser และ limb ทุกรุ่น จะรับประกันสำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต ตลอดอายุการใช้งาน